CENTROPOL ENERGY, a.s.

Hlavním zdrojem příjmů společnosti Centropol Energy, a.s. je prodej elektřiny a zemního plynu. V roce 2016 dodala společnost svým zákazníkům 1,85 TWh elektrické energie a1,05 TWh zemníh plynu. Dodávky elektrické energie byly uskutečněny do více než 248 tisíc odběrných a/nebo předacích míst (OPM), dodávky zemního plynu pak do více než 55 tisíc OPM. Centropol Energy je jedním ze zakládajících členů Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE). Jde o platformu pro spolupráci obchodníků na trhu s energiemi. Centropol Energy chce být plnohodnotným a aktivním členem v SP ČR – nepolitické organizaci, která sdružuje zaměstnavatele
a podnikatele v ČR. Hodlá své zástupce zapojit do činnosti expertních týmů SP ČR (ET) a podílet se tak
na vytváření pozic Svazu v jednotlivých oblastech.
Z hlediska tematického rozdělení je pro Centropol Energy klíčová účast v Expertním týmu pro energetiku
a klimatickou změnu. Zástupci společnosti by se v rámci tohoto ET podíleli na činnosti následujících pracovních skupin: PS 1 – Market Design; PS 3 – Energetická účinnost; PS 4 – Obnovitelné zdroje; PS 5 – Plynárenství;
PS 8 – Elektřina a teplárenství. S pomocí Svazu by však Centropol Energy rád také definoval a prosazoval vlastní témata. Mezi ty patří například obhajoba alternativního schématu plnění zvyšování energetické účinnosti, kdy
je odpovědný za plnění závazků stát, oproti tzv. povinnému schématu plnění závazku, které zavazuje distributory nebo dodavatele energie dosahovat úspory energie u konečných zákazníků. Dalším ústředním tématem Centropol Energy je vykazování úspor z aktivit obchodníků – spolupráce obchodníků s MPO
při naplňování závazků ČR vyplývajících z článku 7 směrnice o energetické účinnosti (2012/27/EU). V neposlední řadě chce společnost v rámci pracovních struktur SP ČR objasňovat pohled alternativních dodavatelů energií
na energetickou legislativu a usilovat o přesun bezpečnostního standardu dodávek plynu (BSD) do regulované oblasti.
Centropol Energy, a.s., je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny a plynu v České republice. Obsluhuje na 300 000 odběrných míst z řad domácností, firem a institucí. Firma se dlouhodobě umísťuje v první stovce nejvýznamnějších českých firem v žebříčku, který vyhlašuje Sdružení Czech TOP 100. V roce 2016 dosáhl obrat společnosti bezmála sedmi miliard korun. Majitelem a jediným akcionářem firmy je český podnikatel Aleš Graf.
Vaníčkova 1594/1
Ústí nad Labem-centrum
400 01 Ústí nad Labem
50.6597261N, 14.0339686E
Reg. ID: 25458302
VAT ID: CZ25458302
Phone: +420 487 575 555
Membership Of Association
Confederation of Industry of the Czech Republic

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back