Hitachi Energy Czech Republic s.r.o.

Cílem společnosti je zachovat stávající portfolio produktů a služeb a přiblížit ho na maximum konkrétním potřebám zákazníků. Společnost se zavázala podporovat vývoj moderních technologií, sledovat nejnovější trendy a využít všechny dostupné zdroje v oblasti energetiky. Splnění očekávání zákazníků a partnerů je jedním ze závazků této společné mise.

Na globálním energetickém trhu působily samostatně společnost Hitachi i ABB více než století. Nyní se jejich cesty, nadšení pro práci, tradice a důraz na inovativní technologie spojily a vzniklo nové partnerství. Tato aliance nabízí nejen tradiční portfolio, ale i unikátní možnosti a nadčasové digitální řešení pro efektivnější energetické provozy. Vstup na nové trhy a šance financovat rozsáhlé projekty přinese výhody zákazníkům a všem zúčastněným stranám.
Společnost Hitachi Energy v České republice nabízí produkty, systémy, služby a inovativní řešení v oblasti energetiky a automatizace. Ucelené portfolio, které patří ke špičce v oboru, zahrnuje komplexní řešení pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie, včetně softwarových aplikací vyvíjených pro konkrétní potřeby zákazníků. Společnost klade důraz na technologie obnovitelných zdrojů energie a řeší zvyšující se požadavky zákazníků na modernizaci a digitalizaci energetických sítí.
Průmyslová 137
Dolní Staré Město
541 01 Trutnov
50.5712167N, 15.8883031E
Reg. ID: 08136289
VAT ID: CZ08136289
Phone: +420 228 887 700
Membership Of Association
Confederation of Industry of the Czech Republic

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back