EKOLAMP s.r.o.

EKOLAMP je Ministerstvem životního prostředí oprávněný provozovatel kolektivního systému pro zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení. Sdružuje výrobce a dovozce, za které plní jejich povinnosti ze zákona o výrobcích s ukončenou životností. Za tímto účelem buduje po celé České republice širokou síť sběrných míst a zajišťuje sběr, svoz a zpracování vysloužilých elektrozařízení.
náměstí I. P. Pavlova 1789/5
Nové Město
120 00 Praha
50.0749883N, 14.4298372E
Reg. ID: 27248801
VAT ID: CZ27248801
Phone: +420 731 549 825
Membership Of Association
Confederation of Industry of the Czech Republic

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back