Národní rozvojová banka, a.s.

Národní rozvojová banka, a.s., je speciální bankovní instituce, která vykonává činnost ve veřejném zájmu. Jejím cílem je přispět a podílet se na udržitelném hospodářském a sociálním rozvoji České republiky prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Banka doplňuje nabídku bankovních a investičních produktů na trhu, a tím pomáhá překonat existující selhání. Činnost banky je založena na dlouhodobé finanční udržitelnosti realizovaných finančních nástrojů.
Přemyslovská 2845/43
Nové Město
130 00 Praha
50.0788675N, 14.4598461E
Reg. ID: 44848943
VAT ID: Skupinove_DPH
Phone: +420 255 721 111
Fax: +420 255 721 110
Membership Of Association
Česká bankovní asociace
Confederation of Industry of the Czech Republic

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back