Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Naše společnost začala provozovat svou činnost ke dni 1. ledna 2006, kdy vznikla na základě transformačního procesu z Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o., a tudíž při své činnosti využívá mnohaleté zkušenosti a znalosti. Pro své zákazníky provádíme ucelený komplex činností na silniční síti.
Na Vlečce 177
Otovice
360 01 Otovice
50°15'2.326"N, 12°52'19.337"E
Reg. ID: 26402068
VAT ID: CZ26402068
Phone: +420 353 504 212
Fax: +420 353 504 266
Membership Of Association
Confederation of Industry of the Czech Republic

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back