Czech Association of Mechanical Engineers

Asociace strojních inženýrů je dobrovolné stavovské sdružení strojních inženýrů ČR (spolek dle NOZ). Své sídlo má na FS ČVUT v Praze – Dejvicích. Kluby v regionech jsou v Brně, v Plzni, v Pardubicích , v České Třebové a Mostě. Další se připravují.
Bližší informace jsou na webových stránkách www.asicr.cz včetně Stanov a Programového prohlášení z roku 1991, z doby vzniku A.S.I. Prohlášení má charakter
vize, kterou se daří zčásti naplňovat. V letošním roce má A.S.I. cca 500 členů, vydá 3 čísla Bulletinu, plánuje cca 20 besed/přednášek k aktuálním technickým tématům, zorganizuje několik exkurzí do průmyslových závodů, svolá 2 zasedání senátu A.S.I., bude se podílet na několika celostátních technických konferencí. Asociace má zájem o přijetí nových členů z VŠ, závodů a VÚ, zejména z řad mladší a střední generace strojařů. V čele organizace je prezident A.S.I. Doc.Ing. Daniel Hanus,CSc z FD ČVUT a hlavní výbor v čele s předsedou Ing. Lubomírem Junkem,Ph.D. z ÚAM Brno.
email asicr@seznam.cz.
ASI je členem AIP (Asociace inovačního podnikání)
Technická 1902/4
Dejvice
160 00 Praha
50.1029022N, 14.3916775E
Reg. ID: 40762424
VAT ID: CZ40762424
Phone: +420 224 352 640

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back