METALIMEX a. s.

Zaměřuje se především na obchod s:

barevnými kovy,
hliníkovými plechy, pásy, fóliemi a obaly na bázi hliníku a papíru,
energetickými komoditami především pak koksovatelným uhlím, tříděným uhlím, hnědým uhlím, lignitem, antracitem, a koksem,
černouhelným multiprachem,
polotovary z mědi a mosazi,
odpady mědi, mosazi, hliníku a oceli,
ocelovými výrobky,
železnou rudou,
ostatními komoditami.
Mateřskou společností METALIMEX a. s. je společnost MTX Group a.s., která je jediným akcionářem s podílem 100 % na základním kapitálu.

Součástí skupiny jsou rovněž společnosti - AL INVEST Břidličná, a.s., Aluminium Werke Lend GmbH, Amex Coal Sp. z o.o., Coal Mill a.s., Měď Povrly a.s., OKK Koksovny, a.s., METALIMEX Deutschland GmbH a SPOLEČNÝ PODNIK STROJMETAL s.r.o., které svou produkcí tvoří významný podíl portfólia nabídky produktů a služeb METALIMEX a. s.

Společnost je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle standardu evropské normy EN ISO 9001:2015, a to od firmy TÜV NORD CERT GmbH.

Opakovaně se řadí mezi nejvýznamnější firmy v České republice v rámci soutěže „100 nejvýznamnějších firem České republiky".

Společnost několikrát získala prestižní ratingové hodnocení "AAA" Czech Stability Award a řadí se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice.
Obchodní společnost METALIMEX a. s. se díky své tradici na trhu a hospodářským výsledkům řadí mezi nejvýznamnější obchodní společnosti ve středoevropském regionu.
Štěpánská 621/34
Nové Město
110 00 Praha
50.0797011N, 14.4260458E
Reg. ID: 00000931
VAT ID: CZ00000931
Phone: +420 224 492 230
Fax: +420 420 222 232 174
Membership Of Association
Confederation of Industry of the Czech Republic

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back