Nestlé Česko s.r.o.

Chceme nabízet našim spotřebitelům chutnější a zdravější potraviny a nápoje pro každé období jejich života a pro každou příležitost. Spolu s uznávanými odborníky nalézáme řešeni, jak přispívat ke zlepšení zdravotního stavu a životni úrovně našich spotřebitelů.
Nasloucháme našim spotřebitelům a sledujeme vývojové trendy. Je zřejmé, že společenská odpovědnost a důraz na výživu a vyvážený životní styl nabývají pro stále větší skupinu spotřebitelů na významu. Původ surovin, složení výrobků či způsob zpracování tak spoluurčují nákupní rozhodnutí.
Společnost Nestlé si je vědoma své zodpovědnosti největšího výrobce značkových potravin.
Naše politika kvality, veřejně prezentované a nezávisle auditované závazky, důraz na vytváření sdílených hodnot, složeni výrobků a transparentní komunikace se spotřebiteli byly a jsou nedílnou součástí našeho podnikání. Jsme hrdi na to, že z našich principů a závazků se stávají nepsaná pravidla, či přímo součást legislativy platné pro cely průmysl.
Mezi vodami 2035/31
Modřany
143 00 Praha
50.0142503N, 14.4008275E
Reg. ID: 45799504
VAT ID: CZ45799504
Phone: +420 261321111. 800 135 135
Fax: +420 261322447
Membership Of Association
Association of E-commerce

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back