CAMEA, spol. s r.o.

• Společnost CAMEA, spol. s r. o. vyvíjí a nabízí například tyto systémy pro využití v průmyslu:
• Systémy pro vizuální detekci vad vznikajících při výrobě nekonečných pásů z různých materiálů jako jsou netkané textilie, fólie, papír, válcované plechy apod.
• Vizuální systémy řady UniscanCVS slouží k vizuální kontrole vad při výrobě různých typů součástek. Součástky mohou být snímány sadou kamer z různých pohledů dle potřeby. Systém umožňuje kontrolovat například neúplné značky pólové orientace, praskliny a úlomky.
• Systém k vizuální kontrole vad lahví má typické uplatnění v potravinářském průmyslu (pivovary, lihovary, stáčírny limonád apod.), kde se požaduje absolutní čistota obalů (sklo, PET).
• UniscanLASER Korektor polohy svazku laseru.
Společnost CAMEA, spol. s r. o. nabízí komplexní technická/SW řešení v oblasti dopravy i průmyslu. V dopravě jde zejména o aplikace pro vážení vozidel za jizdy (WIM), systémy pro monitorování dopravy (mobilní systém pro detekci a identifikaci parkujících vozidel, sčítače a klasifikátory dopravy, detekce rozměrů vozidel apod.), identifikaci vozidel (ANPR/ADR software, rozpoznání značky a typu, pátrání po vozidlech atd.).

Obcím je nabízen ze strany společnosti například pronájem měření rychlosti, zpracování přestupků, měření úsekové i okamžité rychlosti, pronájem měření rychlosti, detekce jízdy na červenou či mobilní podpora pro přestupkové systémy. Vedle toho nabízí CAMEA služby v oblasti Smart City – automatický imisní monitor a detekci parkovacích míst v uličním prostoru.

Průmyslové aplikace vyvíjené společností CAMEA, spol. s r. o. zahrnují mimo jiné systémy pro kontinuální sledování pásů (papíru, plechu, textilií apod.), vizuální systémy pro kontrolu součástek, kontrolu potisků, systém pro kontrolu nanášení vodivé pasty při výrobě SMD součástek nebo systém k vizuální kontrole vad lahví před jejich plněním s možnostmi uplatnění v potravinářském sektoru.
Kořenského 1664/25
Řečkovice
621 00 Brno
49.2434294N, 16.5789642E
Reg. ID: 60746220
VAT ID: CZ60746220
Phone: +420 541 228 874

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back