technology-support s.r.o.

Společnost technology-support s.r.o. působí na českém a slovenském trhu především v oblasti služeb a CAD/CAM dodávek pro uživatele, výrobce a prodejce CNC obráběcích strojů od roku 2003. Během této doby firma získala řadu stálých a spokojených zákazníků. Věříme, že za úspěchem firmy stojí mimo jiné snaha nebýt pouze jednorázovým dodavatelem určité technologie, ale být především partnerem, nabízet řešení problémů, s nimiž se uživatelé při své práci setkávají.
Trvalá podpora CNC provozů, trvalá podpora provozů nástrojáren.
• CAD/CAM software pro produkční obrábění GibbsCAM.
• Cimatron CAD/CAM pro návrh, konstrukci a výrobu elektrod, forem, lisovacích a postupových nástrojů.
• Vysokotlaké a velkoobjemové chlazení a filtrace ChipBLASTER pro obráběcí stroje.
• CIMCO – editor, DNC, MDC a MDM řešení pro NC programátory, zasíťování CNC strojů a monitoring výroby.
• NCBrain pro optimalizaci NC kódu a optimalizaci práce na CNC obráběcích strojích.
• CAD řešení nejen na převod CAD formátů.
• Podavače tyčí, vynašeče třísek, vysokotlaké chlazení, odsávání a filtrace vzduchu od společnosti LNS.
• Hledání optimálních technologií výroby na CNC obráběcích strojích, technická podpora telefonem či e-mailem.
• Školení a rekvalifikační kurzy pro obsluhy a programátory CNC obráběcích strojů, pro servisní pracovníky a údržby CNC strojů a konstruktéry nástrojů v CAD softwaru.
Dusíkova 1597/19
Břevnov
162 00 Praha
Reg. ID: 27106471
VAT ID: CZ27106471
Phone: +420 235 355 377

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back