Střední odborná škola – Centrum odborné přípravy a Gymnázium

Předmětem činnosti školy je komplexní vzdělávací nabídka na vysoké odborné úrovni. Škola zajišťuje širokou škálu možností získat kvalifikaci v oborech vzdělání středních odborných škol a středních odborných učilišť, v nástavbovém studiu absolventů, vzdělávání dospělých ( rekvalifikace, kvalifikační a inovační kurzy apod.). V průběhu minulých let byly vybudovány moderní výukové prostory, dílny, učebny, laboratoře vybavené špičkovými a v některých oborech unikátními učebními pomůckami, měřící a diagnostickou technikou i progresivními technologiemi. Samozřejmostí jsou i učebny výpočetní techniky vybavené moderními multimediálními počítači připojenými k Internetu.
V roce 2011 bylo v SŠ - COPTH vybudováno Centrum environmentální výchovy orientované na popularizaci úspor energií a jejich obnovitelných zdrojů. Je určeno především pro učitele a žáky základních a středních škol, ale slouží také odborné i laické veřejnosti.
Poděbradská 179/1
Vysočany
190 00 Praha
50.1021203N, 14.5039614E
Reg. ID: 14891212
VAT ID: CZ14891212
Phone: +420 266 039 045
Fax: +420 266 038 988
Membership Of Association
Czech Association of Energy Sector Employers
Confederation of Industry of the Czech Republic

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back