Elektrárny Opatovice, a.s.

Společnost Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP) je jedním z předních dodavatelů energií v České republice. Rozhodující činností EOP je výroba a prodej elektrické energie a tepla v kogeneračním procesu. Soustavu zásobování teplem elektrárny Opatovice tvoří přibližně 310 km tepelných sítí, ze které odebírá teplo více než 60 tisíc domácností v regionu Hradec Králové – Pardubice – Chrudim a další podnikatelské subjekty v regionu.
Vlastníkem EOP je společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) prostřednictvím dceřiné společnosti EP Energy, a.s. EPH je přední středoevropská energetická skupina, působící převážně v České republice, na Slovensku, v Německu a v Polsku. Zahrnuje více než 40 podniků z oblasti těžby uhlí, výroby tepla a elektřiny z klasických i obnovitelných zdrojů včetně distribuce těchto energií, stejně jako obchodu s elektřinou, plynem, respektive jejich dodávky koncovým zákazníkům a v neposlední řadě ze segmentu plynárenství.
Opatovice nad Labem
Pardubice 2
532 13 Opatovice nad Labem
50°7'28.227"N, 15°47'19.451"E
Reg. ID: 28800621
VAT ID: CZ28800621
Phone: +420 467 043 111
+420 466 843 111
Fax: +420 466 536 030
Membership Of Association
Confederation of Industry of the Czech Republic

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back