Středočeské inovační centrum, spolek

Činnost Středočeského inovačního centra (SIC) napomáhá ke vzájemné informovanosti, spolupráci a vzájemné pomoci členů spolku při kvalifikované reprezentaci jednotlivých členů/zakladatelů spolku vůči dalším subjektům. Mezi zakladatele spolku patří Astronomický ústav AV ČR, Fyzikální ústav AV ČR, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický a Středočeský kraj. Cílem SIC je přispět k rozšíření potenciálu členův oblasti transferu technologií, v šíření výsledků výzkumu, vývoje a inovací a při využívání výsledků své výzkumné činnosti.
Účelem spolku Středočeské inovační centrum je přispívat k podpoře a rozvoji inovačních podnikatelských, nepodnikatelských, vědecko-výzkumných a regionálně rozvojových aktivit za účelem zvýšení konkurenceschopnosti Středočeského kraje. Spolek rovněž napomáhá zvýšení úrovně vzdělávání v regionu, jakož i ke zvyšování informovanosti dalších subjektů v oblastech podpory tvorby podnikatelských plánů, transferu technologií, finančních, marketingových a dalších oblastech za účelem zlepšení konkurenceschopnosti kraje.
Zborovská 81/11
Smíchov
150 00 Praha
50.0750625N, 14.4074858E
Reg. ID: 04228235
VAT ID: CZ04228235
Phone: +420 246 083 190
Membership Of Association
Confederation of Industry of the Czech Republic

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back