Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o.

Celosvětová síť poradenských firem působících pod značkou Grant Thornton poskytuje komplexní služby
v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství a manažerského a transakčního poradenství již od roku 1924 a v současnosti patří mezi 6 největších organizací svého druhu na světě. V členských firmách Grant Thornton
v současnosti pracuje přes 42 000 profesionálů, kteří působí ve více než 130 zemích celého světa. Společný roční obrat členských firem dosahuje 4,2 miliard EUR. V České republice působí společnost Grant Thornton
od roku 1991. Mezi oblasti podnikání patří poradenství a profesionální služby pro firmy obecně, zejména
se jedná o daňové poradenství, audit, vedení účetnictví, manažerské a transakční poradenství a služby znaleckého ústavu. Vedle IB Grant Thornton Consulting s.r.o. v ČR působí další tři společnosti: IB Grant Thornton Audit s.r.o., Grant Thornton Advisory s.r.o., Grant Thornton Valuations, a.s.

Vzhledem ke struktuře vlastníků IB Grant Thornton Consulting s.r.o., což jsou rakouské fyzické osoby,
patří historicky mezi nejvýznamnější klienty především výrobní a logistické firmy, které jsou dceřinými společnostmi německy mluvících mateřských společností. Tradičním oborem jejich podnikání je zejména automobilových průmysl. Z tohoto důvodu bude také v příštím roce oblast automobilového průmyslu
a navazujících odvětví patřit mezi hlavní témata společnosti. Společnost pořádá pro své zákazníky řadu vzdělávacích akcí, seminářů, workshopů a konferencí a ráda by v této oblasti spolupracovala se SP ČR. Stejně tak chce IB Grant Thornton Consulting s.r.o. uplatnit svou odbornost v činnosti některého z expertních týmů
SP ČR nebo se podílet na analýze odborných materiálů předkládaných strukturami, ve kterých je Svaz průmyslu a dopravy ČR členem (např. BusinessEurope).

Společnost IB Grant Thornton Consulting s.r.o. by se ráda podílela sponzorským příspěvkem na některé ze slavnostních akcí oslav jubilea 100 let Svazu průmyslu a dopravy ČR v příštím roce.
IB Grant Thornton Consulting s.r.o. je součástí celosvětové sítě poradenských firem působících pod značkou Grant Thornton. Zabývá se daňovým a navazujícím právním poradenstvím a kompletním outsourcingem administrativy obchodních společností, počínaje od vedení účetnictví, mzdové agendy, až po poskytnutí sídla a sekretářské služby. Motivací pro vstup do SP ČR je přiblížení se odborným tématům průmyslových firem, tak aby společnost lépe pochopila problémy jejich podnikání a lépe porozuměla jejich potřebám.
Jindřišská 937/16
Nové Město
110 00 Praha
50.0837797N, 14.4283739E
Reg. ID: 15891453
VAT ID: CZ15891453
Phone: +420 296 152 111
Membership Of Association
Confederation of Industry of the Czech Republic

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back