Association of Voucher System Providers

Asociace provozovatelů poukázkových systémů (APROPOS) je profesní samosprávné sdružení firem provozujících poukázkové systémy a služby s nimi spojené v České republice. Členy APROPOS jsou klíčoví provozovatelé služeb poukázkových kuponů působící na českém trhu. Nabídky členů APROPOS zahrnují spolu se stravenkami široké spektrum programů týkajících se volného času, rozmanitých benefitů v oblasti zdravotnictví, vzdělání a sociálních programů.
Hlavní náplní činnosti asociace je soustavné zvyšování kvality a rozvoje celého oběhu poukázkových systémů od vydavatelů přes uživatele až k finálním příjemcům – v oblasti zaměstnaneckého stravování tj. především k restauracím a potravinovým obchodům – v rámci efektivního, funkčního a strukturovaného systému, jehož podoba vyhovuje zaměstnavatelům, zaměstnancům a přímo či zprostředkovaně i dalším účastníkům. Za tímto účelem APROPOS aktivně spolupracuje s příslušnými orgány státní správy i se širokým spektrem profesních svazů a sdruženími nejen na legislativních normách upravujících fungování poukázkových systémů, ale i na samoregulačních opatřeních a pravidlech.
Jáchymova 26/2
Staré Město
110 00 Praha
50.0883972N, 14.4189408E
Reg. ID: 68380852
Phone: +420 221 430 111

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back