Zavřít

Seminář k daňové uznatelnosti výdajů na výzkum a vývoj

6/8
S vývojem judikatury k odečitatelné položce k výdajům na výzkum a vývoj seznámil účastníky semináře daňový poradce a člen prezidia KDP ČR Jiří Nesrovnal. „Judikatura, především Nejvyššího správního soudu, má velký význam pro současné i budoucí posouzení nejasností ve výkladu a nastavení legislativy, což pomáhá v jednoznačnějším výkladu pravidel na straně poplatníků i správců daně,“ uvedl.