Svaz českých a moravských spotřebních družstev

Svaz českých a moravských spotřebních družstev je zájmovým sdružením spotřebních družstev skupiny COOP. Hájí jejich zájmy ve vztahu ke státním orgánům, reprezentuje je doma i v zahraničí. Samostatně, jakož i v rámci svého členství v odvětvových a odborných organizacích a institucích prosazuje zájmy a potřeby družstev ve vztahu k politickým a společenským strukturám ČR a EU. Svaz napomáhá rozvoji společných podnikatelských aktivit družstev, působí jako integrující činitel v jednotlivých oblastech činnosti spotřebních družstev. Poskytuje svým členům pomoc v právní oblasti, při zavádění moderního managementu, při zpracování finančních, daňových, účetních a ekonomických analýz, v oblasti členských vztahů a při řešení pracovně právní problematiky. Významně pomáhá při vzdělávání managementu jednotlivých družstev a zajišťování komplexního informačního servisu.
Svaz českých a moravských spotřebních družstev sdružuje 57 spotřebních družstev, jež provozují maloobchodní a velkoobchodní činnost. Kapacita prodejní plochy téměř 3.000 prodejen představuje 400.000 m2. Spotřební družstva zaměstnávají přes patnáct tisíc lidí. Spotřební družstva skupiny COOP realizovala v roce 2008 celkový maloobchodní obrat ve výši 28,6 miliardy korun. Tyto výkony je řadí – z pohledu obchodních skupin – na šesté místo v rámci TOP 10 českého obchodu.
Svaz je zřizovatelem 11 středních škol, v nichž se připravuje na povolání více než 5 tisíc žáků. Družstevní střední školy se zaměřují převážně na obchodně ekonomické, gastronomické a službové obory a jejich výchovně vzdělávací program probíhá v oblasti vyššího odborného, středního odborného a učňovského školství. Školicím a poradenským zařízením v oblasti manažerského a odborného vzdělávání je Manažerský institut COOP, spol. s r.o., jehož hlavním cílem je průběžné vzdělávání managementu družstevních organizací a SČMSD na všech stupních řízení.
Svaz je zakladatelem CZECH RENT A CAR, s.r.o., která provozuje v České republice půjčovny automobilů Europcar a DLS – družstevní leasingové společnosti, s.r.o. Je držitelem prestižního ocenění Zlatý Dukát 2008, které bylo skupině COOP uděleno časopisem Moderní obchod na počátku února 2009 u příležitosti konference Retail Summit.
U Rajské zahrady 1912/3
Žižkov
130 00 Praha
50°5'2.242"N, 14°26'30.898"E
IČO: 00032743
DIČ: Skupinove_DPH
Tel.: 224 106 217
Fax: 224 106 336

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět