ACNielsen Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1716/2b
Nusle
140 00 Praha
IČO: 48028142
DIČ: CZ48028142

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět