Služby pro členy SP ČR

Ve smyslu platných Stanov SP ČR, schváleného Programového prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR a platného platebního řádu poskytuje SP ČR svým členům, členským svazům a pozorovatelům níže uvedené služby, které jsou poskytovány jako protihodnota členského příspěvku.


 • Uplatňování požadavků na zlepšení podmínek podnikání dle konkrétních návrhů svazů a firem, jejich prosazování při přípravě a změnách legislativy, při jednání s kompetentními ministerstvy a dalšími institucemi.
 • Zastupování a prosazování zaměstnavatelských zájmů v „tripartitě“.
 • Konzultace nebo zastupování členů při kolektivním vyjednávání.
 • Definování společných názorů členů Svazu a jejich prezentace veřejnosti.
 • Bezplatné zasílání informačního bulletinu SP ČR (SPektrum).
 • Bezplatné zasílání elektronického SP-info (aktuální informace vydávané každý týden).
 • Informační servis zahrnující vyhledávání: obchodních příležitostí, poptávek zahraničních zájemců o výrobní kooperace, potenciálních strategických partnerů apod.
 • Informační servis o mezinárodních veletrzích, konferencích a obdobných akcích.
 • Informační servis EU.
 • Zastupování zájmů zaměstnavatelů a podnikatelů v mezinárodních organizacích (BUSINESSEUROPE a BIAC).
 • Konzultace a informace týkající se pronikání na třetí trhy, mezinárodní spolupráce, investičních projektů apod.
 • Prezentace Vaší společnosti a Vašich členů na www stránkách SP ČR v české a anglické verzi.
 • Poskytování služeb kanceláře SP ČR v Bruselu a CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu.
 • Prezentace členů na zahraničních veletrzích a výstavách (dle oborů), na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a samostatných akcích SP ČR v tuzemsku a zahraničí.
 • Individuální konzultace v oblasti hospodářské a environmentální politiky, pracovně právních vztahů, legislativy, vnějších vztahů – spolupráce s mezinárodními organizacemi BIAC a BUSINESSEUROPE, individuální vazby s partnerskými zaměstnavatelskými svazy EU a jejich členy.
 • Nabídky a organizace účasti zástupců Vaší společnosti a Vašich členů na podnikatelských misích.
Administrator
/
kategorie Služby
zpět