Služby pro členy SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR poskytuje svým členům v souladu se Stanovami SP ČR v rámci členského příspěvku níže uvedené služby:


 • Uplatňování požadavků na zlepšení podmínek podnikání dle konkrétních návrhů členů, jejich prosazování při přípravě a změnách legislativy, při jednání s ministerstvy, Legislativní radou vlády, Parlamentem ČR a dalšími institucemi.
 • Prosazování zaměstnavatelských zájmů v „tripartitě“ – Radě hospodářské a sociální dohody ČR.
 • Konzultace při kolektivním vyjednávání členů s odbory.
 • Základní konzultace a informace z oblastí: hospodářská a environmentální politika, energetika, digitalizace, výzkum, vývoj a inovace, dotační programy, pracovněprávní vztahy, zaměstnanost, vzdělávání, zdravotnictví vč. problematiky COVID-19, BOZP, podpora exportu.
 • Možnost zapojit se do činnosti expertních týmů SP ČR.
  a podílet se tak na vytváření pozic SP ČR v jednotlivých oblastech či získávat aktuální konkrétní informace o návrzích a jejich vývoji.
 • Zastupování zájmů členů v mezinárodních organizacích s evropskou (BusinessEurope)
  a celosvětovou (BIAC-OECD) působností.
 • Informace o evropských záležitostech a regulacích, prosazování společných zájmů členů při přípravě pozic České republiky pro jednání s evropskými institucemi.
 • Přednostní účast v podnikatelských delegacích doprovázejících ústavní činitele, možnost slevy z účastnického poplatku.
 • Podpora účasti členů na zahraničních veletrzích a výstavách s finanční podporou.
 • Podpora relevantních aktivit členů v regionech prostřednictvím sítě regionálních manažerů SP ČR. Možnost využívat služby regionálních kanceláří SP ČR – více informací.
 • Účast zástupce člena na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR.
 • Účast v průzkumech a šetřeních SP ČR a zasílání výsledků těchto šetření.
 • Informování o připravované legislativě a networking na pravidelných jednáních grémia SP ČR a rady členů SP ČR.
 • Bezplatné zasílání informačních periodik SP ČR (časopis Spektrum, elektronický newsletter SP Info).
 • Uvedení základní informace o členovi na webových stránkách SP ČR v české a anglické verzi.
 • Sleva na pronájem konferenčních prostor v sídle SP ČR – ceník k nahlédnutí.

Členové mají také možnost za specifikovaných podmínek účasti v Klubu SP ČR.

Administrator
/
kategorie Služby
zpět