CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU pro vás může pracovat všude tam, kde se zájmy vaší firmy protínají s činností orgánů Evropské unie nebo jiných evropských organizací sídlících v Bruselu. Od CEBRE získáte informace o připravovaných rozhodnutích a předpisech EU pro svůj obor, formou stáže v Bruselu doškolíme vaše manažery v evropské problematice, prostřednictvím CEBRE můžete vstoupit do přímého kontaktu s orgány Evropské unie a díky CEBRE získáte také přehled o nabídce všech dostupných podpůrných programů EU pro Českou republiku. Všechny služby CEBRE můžete objednat přímo v ČR, a to za ceny přístupné i malým a středním podnikům.

CEBRE bylo vytvořeno Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectví České republiky v Belgii. CEBRE nabízí řadu individuálních služeb souvisejících s EU pro firmy a asociace. Jejich přehled najdete zde.

Debaty v Evropském domě

Informace o debatách k aktuálním evropským tématům.

Již proběhlo:

Dlouhodobá strategie EU pro snižování emisí 

Kdy: 7. prosince 2018 od 13:30-15:30 hod
Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Klíčová témata:

- Jaké cíle by měla stanovit dlouhodobá strategie EU pro snižování emisí skleníkových plynů?
- Jakým způsobem by měly být podporovány investice do nízkouhlíkových technologií ze strany EU?
- V jakých sektorech je největší potenciál pro snižování emisí skleníkových plynů v EU a v ČR?
- Jak zajistit konkurenceschopnost evropského průmyslu na globálním poli?
Program ke stažení zde
Bios ke stažení zde

dlouhodob-5c-c3 34958605

Zdanění digitálních firem

Kdy: 5. října 2018 od 14:00-16:00 hod
Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Klíčová témata:

- Potřebuje Evropa speciální pravidla pro zdanění digitálních firem jako Google, Facebook apod.?
- Jak spravedlivě nastavit daňová pravidla, aniž by se omezil rozvoj digitální ekonomiky?
- Může evropský systém fungovat, i když nebude nalezeno řešení na globální úrovni?
- Jak zabránit dvojímu zdanění globálně působících firem?

Program zde
Bios zde

zdan-5c-c4-9bn- 33856754


 
Rozpočet EU po roce 2020
Kdy: 25. května 2018 od 13:30-15:30 hod
Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Klíčová témata:
- Do jakých prioritních oblastí a na jaké projekty zamíří finance z budoucího rozpočtu EU? 
- Jaké budou zdroje rozpočtu EU?
- Jak zajistit větší efektivnost a efektivitu rozdělování evropských peněz?

infograf rozpočet

 

Online platformy v ubytovacích službách

Kdy: 15. května 2018 od 13:30-15:30 hod
Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Klíčová témata:
- Do jaké míry by měly být online platformy regulovány, aby se nezabránilo jejich rozvoji?
- Jak u sdílení ubytovacích služeb zajistit definici podnikání, ochranu spotřebitele či adekvátní zdanění?
- Jak ke sdíleným platformám přistupují jiné státy EU a které regulatorní přístupy se v Evropě osvědčily?

 

Aktuální zprávy z EU

Využijte pravidelné informace z CEBRE, najdete zde aktuální zprávy z následujících oblastí:
Legislativa EU - jednotný vnitřní trh, vnější vztahy EU, zahraniční obchod, podpora podnikání, daně, finance, statistiky a studie, zajímavosti a postřehy z EU, veřejné konzultace EU, životní prostředí, energetika doprava, malé a střední podniky, ochrana spotřebitele, průmysl,výzkum a vývoj, ICT.