CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU pro vás může pracovat všude tam, kde se zájmy vaší firmy protínají s činností orgánů Evropské unie nebo jiných evropských organizací sídlících v Bruselu. Od CEBRE získáte informace o připravovaných rozhodnutích a předpisech EU pro svůj obor, formou stáže v Bruselu doškolíme vaše manažery v evropské problematice, prostřednictvím CEBRE můžete vstoupit do přímého kontaktu s orgány Evropské unie a díky CEBRE získáte také přehled o nabídce všech dostupných podpůrných programů EU pro Českou republiku. Všechny služby CEBRE můžete objednat přímo v ČR, a to za ceny přístupné i malým a středním podnikům.

CEBRE bylo vytvořeno Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectví České republiky v Belgii. CEBRE nabízí řadu individuálních služeb souvisejících s EU pro firmy a asociace. Jejich přehled najdete zde.

Průmysl a podnikání v EU červenec 2012

České banky proti bankovní unii nejsou, chtějí ale jasná pravidla - Byznys a NGOs: Česko musí zůstat součástí jádra EU * České exportéry to táhne na Východ  * Ministr Kuba: Česko má potenciál stát se skutečnou ICT velmocí * Malé a střední podniky inovují většinou nárazově a nepravidelně, uvedl průzkum* Firmy mají obavy z povinného reportingu CSR* Firmy v ČR mají letos horší platební morálku než loni, říká analýza* Odbory a zelená hnutí pracují na vizi hospodářské politiky ČR* Průzkum: Čisté zdroje energie mají podporu české veřejnost*i Německé firmy si stěžují na nejistotu plánování, viní z toho krizi* Potraviny jsou v Česku kvalitní, ale vždy je co zlepšovat, říká ministr Bendl* Evropský automobilový průmysl volá po podpoře ze strany Unie* Europoslanci zvažují omezení reklamy na pivo* ČR má podle EU zefektivnit trh práce a systém vzdělávání* Ke konkurenceschopnosti ČR přispěje podle průmyslu kvalitní odborné vzdělávání* Stop břidlicovému plynu? ČR možná zakáže frakování*  .

Velké podniky a jejich role v regionálním rozvoji.

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR inicioval zpracování studie, mapující zapojení a vliv velkých podniků na regionální rozvoj. Jedná se o podpůrný dokument pro vyjednávání parametrů budoucího programového období 2014 – 2020. V návrzích jednotlivých nařízení je totiž kladen důraz na podporu převážně malých a středních podniků. Svaz průmyslu a dopravy zastává názor, že nelze posuzovat přínos podniků pro regionální rozvoj pouze na základě jejich velikosti. Studie přináší příklady toho, jak prospěšné je právě propojení malých a středních podniků v rámci dodavatelských řetězců velkých podniků, případně přímé působení velkých podniků na konkrétní regiony. Vzhledem ke svému účelu je analýza zpracována primárně v anglickém jazyce.

ke stažení zde


Pozvání na konferenci: Konkurenceschopnost a růst

Oslavy Dne Evropy jsou vhodným okamžikem pro zamyšlení se nad prioritami České republiky v rámci připravovaného víceletého rozpočtu EU na období 2014 - 2020 s cílem podnítit růst a konkurenceschopnost České republiky.  .