Evropská rada: Byznys volá po ambiciózní strategii konkurenceschopnosti

Ve dnech 23. a 24. března 2023 se v Bruselu se uskuteční řádné zasedání Evropské rady a eurosummitu.

Ukrajina

ER navázala na mimořádné únorového zasedání a vyjádřila plnou unijní podporu Ukrajině a ukrajinskému mírovému plánu. Dne 25. února přijala Rada 10. balík protiruských sankcí, jehož cílem je primárně posílit vymahatelnost přijatých opatření a exportní omezení na technologie, které mohou být zneužity pro zbrojní účely. EU by se nyní měla více soustředit více na obcházení sankcí. Ukrajina má podporu i na půdě OSN Ve dnech 22. a 23. 2. 2023 proběhl v New Yorku 11. zvláštní naléhavé zasedání VS OSN k Ukrajině u příležitosti ročního výročí zahájení ruské agrese a přijalo rezoluci vyzývající k míru na Ukrajině.

Konkurence, vnitřní trh a ekonomika

Evropská rada přivítala sdělení EK k 30. výročí vnitřního trhu a k dlouhodobé strategii pro posílení konkurenceschopnosti a zdůraznila potřebu dlouhodobé strategie v kontextu přetrvávajících krizí. V ekonomické části se Rada zabývala problematikou veřejné podpory a revizí nařízení o blokových výjimkách (GBER), novými návrhy EK - Net Zero Industry Act a Critical Raw Materials Act. Silným tématem byla opět energetika a praktické kroky kolem fungování společného nákupu plynu a návrhu revize legislativy ke společnému trhu s elektřinou

Evropský byznys volá ve svém poselství po ambiciózní dlouhodobé strategii konkurenceschopnosti

Je třeba se zaměřit na faktory vytlačující investice mimo EU. Globální síla EU, její schopnost postavit se za své hodnoty svobody a realizovat ekologický a digitální přechod, vyžaduje silnou a konkurenceschopnou ekonomiku. Již před sérií krizí posledních dvou let evropské podniky tvrdě bojovaly o udržení své konkurenceschopnosti. Pobídky a dotace některých klíčových evropských obchodních partnerů přesměrovávají soukromé investice pryč z Evropy. Evropští lídři musí naléhavě zlepšit rámcové podmínky pro investice v Evropské unii, aby posílili konkurenceschopnost evropských podniků. Barometr Reforem BusninessEurope 2023 ukazuje, že 90 % jeho členů se domnívá, že investiční prostředí EU je v porovnání s našimi globálními konkurenty méně příznivé než před 3 lety.
BusinessEurope postrádá skutečné uznání potřeby zmírnit celkovou regulační zátěž v Evropě a vyzývá Evropskou radu a Evropský parlament, aby spojily síly s Komisí a dosáhly celkového snížení regulační zátěže v Evropě, která stále narůstá. Kromě toho se v posledních letech snížila kvalita uplatňování nástrojů EU pro lepší regulaci.
Evropský byznys volá po zajištění bezpečných dodávek energie za konkurenceschopné ceny a spoléhá na Evropskou radu, Evropskou komisi a Evropský parlament, že přinesou reformu trhu s elektřinou, která podporuje konkurenceschopnost.
V neposlední řadě evropský byznys volá po zavedení dobře nastavených pravidel státní podpory. Konkurenceschopnost Evropy nemůže být postavena na dotacích, ale cílená státní podpora může být odůvodněna zejména tím, že doprovází energeticky náročné podniky při jejich přechodu, pomáhá budovat potřebnou infrastrukturu, podporuje inovace a rozšiřuje nové technologie.

Příloha: Poselství BuinessEurope Evropské Radě

Vladimíra Drbalová (poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU)

kategorie EU infoservis
zpět