Investiční příležitost ve Španělsku

Španělská energetická firma ENDESA (https://www.endesa.com) vyhlásila veřejnou soutěž. Konkrétně se jedná o jednu z jejích provozoven Planta Litoral Carboneras (Almería). Uvedený závod by mohl být investiční příležitostí v různých oborech – v energetice, v chemickém průmyslu, v odpadovém hospodářství, atd.