Pravidla pro fungování obchodu na hranicích UK (BTOM) - finální verze

29. srpna zveřejnila vláda Spojeného království konečnou verzi modelu fungování hranic (Border Target Operating Model - BTOM).

 

Model stanoví nový přístup k bezpečnostním kontrolám (vztahujícím se na veškerý dovoz) a k sanitárním a fytosanitárním kontrolám (vztahujícím se na dovoz živých zvířat, živočišných produktů, rostlin a rostlinných produktů) na hranicích Spojeného království. Pokyny a další informace jsou k dispozici ZDE.

BTOM bude platit od různých dat v závislosti na typu dovozu. Upozorňujeme, že opatření týkající se sanitárních a fytosanitárních opatření vstupují v platnost později, než bylo dříve avizováno:

  • 31. ledna 2024 - zdravotní osvědčení pro dovoz středně rizikových živočišných produktů, rostlin, rostlinných produktů a vysoce rizikových potravin (a krmiv) neživočišného původu z EU.
  • 30. dubna 2024 - zavedení dokladových a rizikových kontrol totožnosti a fyzických kontrol u středně rizikových živočišných produktů, rostlin, rostlinných produktů a vysoce rizikových potravin (a krmiv) jiného než živočišného původu z EU. V tomto okamžiku bude novým modelem založeným na riziku procházet také dovoz sanitárního a fytosanitárního zboží ze zbytku světa.
  • 31. října 2024 - Prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení pro dovoz z EU vstoupí v platnost od 31. října 2024. Současně s tím vláda Spojeného království zavede redukovaný soubor údajů pro dovoz.

BTOM rovněž obsahuje podrobnější informace o implementaci Windsorského rámce a obchodu mezi Severním Irskem a Velkou Británií. Severoirské podniky si do značné míry zachovají neomezený přístup do Velké Británie, ať už budou kvalifikované zboží ze Severního Irska přepravovat přímo nebo nepřímo přes irské přístavy.

Britské ministerstvo životního prostředí, výživy a záležitostí venkova (Defra) uspořádá v nadcházejících týdnech řadu akcí k provádění BTOM. Další informace jsou k dispozici ZDE.

V případě nejasností či dotazů se na nás můžete zkusit obrátit.

Mikuláš Nozar
/
kategorie Obchodní politika
zpět