171. Plenární schůze RHSD ČR

171. Plenární schůze RHSD ČR se uskutečnila 10. července 2023. Projednala např. Změny nabídky a poptávky po práci v České republice do roku 2031 v kontextu demografického vývoje nebo přípravu státního rozpočtu ČR na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026.

kategorie Tripartita
zpět