Stanovisko k novele vyhlášky, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Návrh vyhlášky se předkládá podle Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2023, kdy cílem tohoto návrhu je dokončit transpozici směrnice EP a ER o jakosti vody určené k lidské spotřebě.

Připomínky Svazu průmyslu a dopravy


SP ČR navrhuje dílčí změny novely vyhlášky, kde například požaduje zachovat odstraněné poznámky na technické normy. Jedná se o normy, dle kterých se sleduje kvalita všech typů vod a kalů v rámci provozování vodovodů a kanalizací. Dále například požadujeme upravit účinnost vyhlášky tak, aby došlo k synchronizaci nově vznikajícího Informačního systému vodovodů a kanalizací, který není prozatím k dispozici.

Celé stanovisko naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět