Stanovisko k návrhu vyhlášky o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem

Navrhovaná vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech. Vyhláška nastavuje podmínky pro vedlejší produkt a konec odpadového režimu pro znovuzískané asfaltové směsi a penetrační makadam.

Připomínky svazu průmyslu a dopravy

Svaz požaduje doplnit odstavec týkající se možnosti dalšího využití znovuzískané asfaltové směsi.

Celé stanovisko najdete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět