Stanovisko k zákonu o kritické infrastruktuře

Z návrhu zákona:

  • Ministerstvo vnitra je gestorem transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2557 ze dne 14. prosince 2022 o odolnosti kritických subjektů (směrnice CER), která je provedena předloženým návrhem nového zákona o kritické infrastruktuře.
  • S ohledem na rozsah úprav požadovaných směrnicí CER, bylo přistoupeno k vyjmutí problematiky kritické infrastruktury z krizového zákona a vytvoření nového samostatného zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury, ve kterém jsou zapracovány jak požadavky směrnice CER, tak i zkušenosti z dosavadní aplikační praxe krizového zákona v oblasti ochrany kritické infrastruktury.
  • Cílem je pak zejména nastavit flexibilní a optimální procesy ve všech částech tohoto systému (prevence, připravenost, odezva a obnova) tak, aby odpovídal aktuálním potřebám a zohledňoval také možné limity zásahu státu do základních lidských práv a svobod.

Stanovisko Svazu průmyslu:

  • Svaz průmyslu dlouhodobě prosazuje změny, aby se lépe upravila oblast subjektů kritické infrastruktury (KI) a jejich dodavatelů.
  • Zásadní reflexi jsme od členů získali během pandemie Covid-19 či energetické krize.
  • Naše připomínky k předloženým dokumentům, mají zabránit tomu, aby neúměrně nenarostly povinnosti a rizika subjektů kritické infrastruktury a ty tak mohly být lépe připraveny na krizové stavy.
  • Zásadně se vymezujeme proti začlenění problematiky bezpečnosti dodavatelského řetězce do návrhu zákona o kritické infrastruktuře.
  • Považujeme za zásadní, aby návrhy prováděcích právních předpisů byly k dispozici ve stejnou dobu v rámci legislativního procesu jako návrh zákona, a to v paragrafovém znění.
  • Ve vztahu k citlivým činnostem nesouhlasíme s významným rozšířením okruhu osob, na které by dopadla povinnost prověření dle zákona č. 412/2015 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
  • U sankcí za přestupky nesouhlasíme s nastavením sankcí dle výše obratu.
Celé stanovisko zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět