Finanční správa zveřejnila metodiku ke zdaňování benefitů


Svaz průmyslu pomohl předejít některým nesmyslným postupům, které by znamenaly pro firmy zbytečnou administrativní zátěž či nelogické zdanění. Svaz například prosadil, že pořádání kulturních a sportovních akcí pro zaměstnance nebude nadále cílem zdanění. Podařilo se také zajistit, že zdanitelným příjmem zaměstnance nebude ani drobné občerstvení na pracovišti. 

Svaz průmyslu se od léta zasazoval o zajištění srozumitelného výkladu daňové uznatelnosti zaměstnaneckých benefitů. Přestože původním hlavním požadavkem bylo zachování osvobození benefitů tak, jak platí v roce 2023, došlo nakonec k úpravě, která přináší další nejasnosti pro praxi. Svaz průmyslu proto již v létě poskytl zákonodárcům, vládě a následně Ministerstvu financí ("MF") a Generálnímu finančnímu ředitelství (dále jen „GFŘ“) řadu konkrétních příkladů a situací ve firmách a požadoval úpravy zákonů či jasné metodiky, které by v praxi předešly nelogickým případům a zabránily tak případnému poškození firem a zaměstnanců. I tak firmy ale čeká nelehké období.

Nová pravidla budou účinná ve většině případů již od 1. 1. 2024, tudíž firmy nedostaly téměř žádný prostor se s jejich výklady seznámit a připravit se na ně. Jedná se zejména o úpravu daňové uznatelnosti zaměstnaneckých benefitů či nákladů na stravování.

Významnou změnou například je, že poskytování nepeněžních benefitů pro zaměstnance dle §6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů, tj. příspěvek na kulturní či sportování aktivity, prevenci zdraví, ale také např. péči o děti předškolního věku, bude nově osvobozeno od daně z příjmů jen do výše poloviny měsíční průměrné mzdy ročně na osobu (pro rok 2024 se jedná o částku 21 983,50 Kč).

GFŘ po probíhajících diskusích zveřejnilo metodickou informaci – zde. Svaz průmyslu považuje vytvoření této metodiky za důležitý a potřebný krok ke zlepšení informovanosti firem. Rozsah metodiky zároveň potvrzuje, že nově přijatá úprava benefitů v tzv. konsolidačním balíčku firmám a zaměstnancům život příliš neusnadňuje a nebyla správným krokem. Řadu věcí navíc ukáže teprve praxe a metodika nedává odpovědi na všechny dotazy praxe.
I díky úsilí Svazu průmyslu bylo např. dosaženo toho, že pořádání kulturních a sportovních akcí pro zaměstnance, poskytování drobného občerstvení na pracovišti či vytvoření podmínek ke zlepšení podmínek pracovní výkonnosti zaměstnanců by nemělo být předmětem zdanění. Některé otázky zůstávají a Svaz průmyslu bude dále s MF a GFŘ jednat a poskytovat zpětnou vazbu z praxe, ze strany Generálního finančního ředitelství bylo přislíbeno například doplnění nejčastějších otázek a odpovědí.


Nejvýznamnější úpravy nového výkladu (zjednodušeně):

  • Podrobná definice stravování/občerstvení na pracovišti. Drobné občerstvení na pracovišti, které není alternativou hlavního jídla, nebude cílem zdanění jakožto nepeněžní příjem zaměstnance. Zároveň tzv. pracovní snídaně/obědy/večeře budou vykazovány jakožto tzv. výdaje na reprezentaci a nebudou tedy považovány za zdanitelný benefit zaměstnance.
  • Výdaje na vlastní stravovací zařízení (např. závodní stravování) bude i nadále patřit mezi daňově uznatelné náklady. Hodnota uvedeného nepeněžního plnění zaměstnance může být určována např. dle ceny účtované externím osobám, nebo prostřednictvím nákladů a přiměřené přirážky. Je možné také stanovit tzv. srovnatelnou cenu v okolí.
  • Sportoviště/sportovní potřeby na pracovišti (např. fotbálek, činky, rotoped atd.), které slouží k odreagování a lepšímu pracovnímu výkonu zaměstnance, nebudou považovány za zdanitelný benefit. Podmínkou však je, aby plnění nebyla srovnatelná s běžnou komerční službou (např. kurzy jógy, masáže atd.).
  • Pokud zaměstnavatel nakoupí benefit se slevou (např. levnější vstupenky do divadla díky hromadné slevě), které za stejnou cenu prodá zaměstnanci, nebude tato sleva vstupovat do zdanitelného příjmu zaměstnance. Podmínkou je, aby daná sleva nebyla poskytnuta firmě v důsledku nestandardní spolupráce, např. díky sponzorským aktivitám.
  • Díky soustavnému úsilí Svazu průmyslu bylo také potvrzeno, že specifické akce pro zaměstnance pořádané zaměstnavatelem jako jsou vánoční večírky, oslavy výročí firmy či dětské dny, budou mít specifický režim, resp. zůstanou plně daňově osvobozené.

Kompletní přehled daňových změn od příštího roku v přehledné podobě připravené Svazem průmyslu si můžete přečíst zde.

 

 

kategorie Z hospodářské politiky
zpět