Daňové postupy pomoci Ukrajině by měly být prodlouženy i na rok 2024Na základě několika urgencí Svazu průmyslu a dopravy ČR a v reakci na oficiální dopis potvrdilo Ministerstvo financí záměr prodloužit platnost daňových postupů v zákoně o dani z příjmů v souvislosti s podporou Ukrajiny (tzv. Lex Ukrajina) i pro rok 2024.

Zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace (tzv. Lex Ukrajina) daňově zvýhodňuje různé formy pomoci napadené zemi a jejím obyvatelům, zabraňuje zbytečné administrativě či rizikům postupů finanční správy.

Jedná se především o:

  • možnost odpočtu darů včetně výdajů na podporu obranného úsilí Ukrajiny ze základu daně (až 30 % ze základu daně),
  • daňovou uznatelnost výdajů na bezúplatné nepeněžité plnění (včetně např. odpisů používaného majetku),
  • osvobození příjmů z humanitární pomoci uprchlíkům v ČR (např. v souvislosti se sociální pomocí zaměstnancům),
  • apod.

Dočasná legislativní úprava byla původně přijata v prvních chvílích po vypuknutí konfliktu na Ukrajině. Svaz průmyslu a další představitelé odborné veřejnosti se podíleli na jejích přípravách, aby byla zjednodušena pomoc ze strany firem. Válka ale bohužel pokračuje a toto je jedna z cest, jak podpořit formy pomoci.

Z výše uvedených důvodů jsme v předchozích měsících jednali s Ministerstvem financí a Generální finanční správou. Zaslali jsme jejím představitelům také oficiální dopis, kde jsme žádali o prodloužení platnosti Lex Ukrajina i na letošní rok (se zpětnou účinností) a o potvrzení, zda firmy mohou postupovat stejně jako minulý či předminulý rok.

Ministr financí v odpovědi uvedl, že připraví legislativní úpravu, kterou se daňová opatření prodlouží i na rok 2024.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět