Společnost pro obráběcí stroje, z.s.

Společnost pro obráběcí stroje je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které se zabývají obráběcími stroji a které se podílejí na jejich výrobě, rozvoji a užití. Společnost podporuje rozvoj výroby, vývoje a použití obráběcích strojů v České republice se záměrem účinně pomáhat našemu průmyslu obráběcích strojů k dosažení vysoké úrovně a k výraznému zvýšení podílu České republiky na světové produkci obráběcích strojů. K naplnění programu Společnost : pořádá vědecké a pracovní konference, přednášky, diskuse, semináře, kursy, odborné zájezdy, různá setkání odborníků a pod.; napomáhá propojení průmyslu s vysokými školami, podporuje vědeckou a publikační činnost v oboru; rozvíjí prognostickou činnost a vytváří koncepce rozvoje oboru; z vlastních prostředků podporuje nebo vytváří nadace na podporu a ocenění nejlepších výrobků, vědeckých prací, článků a dalších tvůrčích činů, na podporu studia a vědecké práce talentovaných studentů a vydávání odborných publikací; podporuje nejlepší rozvojové a výzkumné programy v oboru, včetně propagace oboru za účelem získání zájmu mladých lidí o studium a práci v oboru; spolupracuje s dalšími institucemi a se zahraničními společnostmi odborného zaměření.
Horská 2040/3
Nové Město
128 00 Praha
50.0675019N, 14.4240792E
IČO: 60448393
Tel.: 221 990 940
Fax: 224 916 481

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět