Střední odborná škola – Centrum odborné přípravy a Gymnázium

Předmětem činnosti školy je komplexní vzdělávací nabídka na vysoké odborné úrovni. Škola zajišťuje širokou škálu možností získat kvalifikaci v oborech vzdělání středních odborných škol a středních odborných učilišť, v nástavbovém studiu absolventů, vzdělávání dospělých ( rekvalifikace, kvalifikační a inovační kurzy apod.). V průběhu minulých let byly vybudovány moderní výukové prostory, dílny, učebny, laboratoře vybavené špičkovými a v některých oborech unikátními učebními pomůckami, měřící a diagnostickou technikou i progresivními technologiemi. Samozřejmostí jsou i učebny výpočetní techniky vybavené moderními multimediálními počítači připojenými k Internetu.
V roce 2011 bylo v SŠ - COPTH vybudováno Centrum environmentální výchovy orientované na popularizaci úspor energií a jejich obnovitelných zdrojů. Je určeno především pro učitele a žáky základních a středních škol, ale slouží také odborné i laické veřejnosti.
Poděbradská 179/1
Vysočany
190 00 Praha
50.1021203N, 14.5039614E
IČO: 14891212
DIČ: CZ14891212
Tel.: 266 039 045
Fax: 266 038 988
Členství ve sdruženích
Český svaz zaměstnavatelů v energetice
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět