Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, katedra metalurgie a slévárenství

17. listopadu 2172/15
Poruba
708 00 Ostrava
49.8336847N, 18.1636014E
IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100
Tel.: 596 995 374
Fax: 596 918 592

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět