Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.

Moravskoslezský automobilový klastr o.s. (dále jen MAK) byl založen za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a exportní schopnosti propojených firem, podnikatelů a institucí působících v Moravskoslezském kraji. Snaží se o vybudování společné identity firem v klastru a chce nastolit důvěru a pozitivní postoje vůči automobilovému průmyslu a celému regionu.
Studentská 6202/17
Poruba
708 00 Ostrava
49°50'0.599"N, 18°9'35.640"E
IČO: 27041867
DIČ: CZ27041867
Tel.: 558 272 433
Fax: 558 272 434
Členství ve sdruženích
Sdružení automobilového průmyslu

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět