Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
byla založena v roce 1990 jako zájmové sdružení výrobců plochého, obalového, technického, užitkového a osvětlovacího skla, skleněných a minerálních vláken, užitkového porcelánu, užitkové a sanitární keramiky, obchodních organizací, výrobců strojně technologických zařízení a servisních organizací, odborných škol, výzkumných ústavů a vydavatelství odborných časopisů. Členem Asociace je Česká sklářská společnost.

Činnost Asociace je zaměřena zejména na podporu, prosazování a obhajobu zájmů a požadavků vůči orgánům státní správy, organizování vzájemné spolupráce členů při řešení společných problémů, racionální využití tuzemských surovin, řešení ekologických problémů, zajišťování kolektivního vyjednávání s příslušným odborovým svazem a uzavírání kolektivních smluv, zajišťování databáze pro strategické rozhodování svých členů, činnosti při vyhledávání zahraničních partnerů, koordinaci výzkumu a vývoje ve sklářském a keramickém průmyslu ve spolupráci s odbornými školami a pracovišti, odbornou a finanční pomoc při vydávání odborné literatury a specializovaných časopisů a dále spoluřeší zaměření odborného školství.
Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a Glass Alliance Europe.
Dělnická 213/12
Holešovice
170 00 Praha
50.1029356N, 14.4462894E
IČO: 14864193
Tel.: 271 745 888
Fax: 271 745 888

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět