Asociace strojních inženýrů ČR, z.s.

Asociace strojních inženýrů je dobrovolné stavovské sdružení strojních inženýrů ČR (spolek dle NOZ). Své sídlo má na FS ČVUT v Praze – Dejvicích. Kluby v regionech jsou v Brně, v Plzni, v Pardubicích , v České Třebové a Mostě. Další se připravují.
Bližší informace jsou na webových stránkách www.asicr.cz včetně Stanov a Programového prohlášení z roku 1991, z doby vzniku A.S.I. Prohlášení má charakter
vize, kterou se daří zčásti naplňovat. V letošním roce má A.S.I. cca 500 členů, vydá 3 čísla Bulletinu, plánuje cca 20 besed/přednášek k aktuálním technickým tématům, zorganizuje několik exkurzí do průmyslových závodů, svolá 2 zasedání senátu A.S.I., bude se podílet na několika celostátních technických konferencí. Asociace má zájem o přijetí nových členů z VŠ, závodů a VÚ, zejména z řad mladší a střední generace strojařů. V čele organizace je prezident A.S.I. Doc.Ing. Daniel Hanus,CSc z FD ČVUT a hlavní výbor v čele s předsedou Ing. Lubomírem Junkem,Ph.D. z ÚAM Brno.
email asicr@seznam.cz.
ASI je členem AIP (Asociace inovačního podnikání)
Technická 1902/4
Dejvice
160 00 Praha
50.1029022N, 14.3916775E
IČO: 40762424
DIČ: CZ40762424
Tel.: 224 352 640

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět