APPLiA CZ - Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů

Naše sdružení (tehdy jako CECED CZ) vzniklo 27. listopadu 2003 zakladatelskou smlouvou podepsanou devíti zakládajícími členy (viz níž Zakládající členové). Do registru zájmových sdružení právnických osob bylo zapsáno 17. prosince 2003 na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy jako CECED CZ – Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů se sídlem na Budějovické 3, 140 21 Praha 4. Aktuální adresa sídla sdružení je Jinonická 80, Praha 5.

Hlavním posláním sdružení je:

• Obhajovat a zastupovat zájmy členů při jednání s vládou a vládními úřady, orgány státní správy a samosprávy, státními a jinými organizacemi a institucemi
• Koordinovat spolupráci evropských výrobců v technických oblastech s mezinárodními, evropskými a národními normalizačními, certifikačními a jinými příslušnými úřady
• Poskytovat a zajišťovat pro členy sdružení odborné služby
Jinonická 804/80
Košíře
158 00 Praha
50°3'41.451"N, 14°22'29.165"E
IČO: 71202986
DIČ: CZ71202986
Tel.: 261 217 880
Fax: 261 217 884

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět