Svaz výrobců vápna České republiky

Svaz sdružuje právnické osoby činné ve výrobě vápna a mletých a drcených vápenců na území České republiky.
Svaz je právnickou osobou s právy, povinnostmi a působností, jak jsou pro svaz, jeho orgány a členy v souladu s právními předpisy vymezeny příslušnou smlouvou a stanovami.
Účelem sdružení členů svazu je spojení dále uvedených činností a prostředků ve prospěch a ve společném zájmu členů svazu a k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a pomoci při podnikatelské činnosti jak v tuzemsku, tak i zahraničí.
Účelem sdružení je dále prosazování společných a individuálních zájmů členů svazu a ochrana jejich oprávněných zájmů vůči státním orgánům a třetím osobám.
K cementárně 1261/25
Radotín
153 00 Praha
49.9939217N, 14.3414708E
IČO: 49277146
DIČ: CZ49277146
Tel.: 606 281 477
Fax: 257 910 075

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět