Ocelářská unie a.s.

Jádrem poslání společnosti zůstává prezentování hospodářských zájmů odvětví a vystupovat v jejich prosazování jako representant odvětví, což v praxi znamená shromažďovat, zpracovávat a analyzovat pro to potřebné informace, projednávat je s členy a presentovat z toho vyplynuvší konkrétní požadavky účelnou formou státní správě i zahraničním institucím. Z pověření akcionářů budou trvale a tudíž rutinně vykovánány některé další činnosti správně administrativního charakteru jako je výkaznictví směrem k ČSÚ a zahraničním partnerům, zejména EK OSN v Ženevě, Euroferu a WSA. Je samozřejmé, že je při tom ekonomické využít specialisty společnosti také k odborným službám pro své členy.
Jindřišská 939/20
Nové Město
110 00 Praha
50.0755933N, 14.4890644E
IČO: 47115998
DIČ: CZ47115998
Tel.: 245 001 630

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět