Nestlé Česko s.r.o.

Chceme nabízet našim spotřebitelům chutnější a zdravější potraviny a nápoje pro každé období jejich života a pro každou příležitost. Spolu s uznávanými odborníky nalézáme řešeni, jak přispívat ke zlepšení zdravotního stavu a životni úrovně našich spotřebitelů.
Nasloucháme našim spotřebitelům a sledujeme vývojové trendy. Je zřejmé, že společenská odpovědnost a důraz na výživu a vyvážený životní styl nabývají pro stále větší skupinu spotřebitelů na významu. Původ surovin, složení výrobků či způsob zpracování tak spoluurčují nákupní rozhodnutí.
Společnost Nestlé si je vědoma své zodpovědnosti největšího výrobce značkových potravin.
Naše politika kvality, veřejně prezentované a nezávisle auditované závazky, důraz na vytváření sdílených hodnot, složeni výrobků a transparentní komunikace se spotřebiteli byly a jsou nedílnou součástí našeho podnikání. Jsme hrdi na to, že z našich principů a závazků se stávají nepsaná pravidla, či přímo součást legislativy platné pro cely průmysl.
Mezi vodami 2035/31
Modřany
143 00 Praha
50.0142503N, 14.4008275E
IČO: 45799504
DIČ: CZ45799504
Tel.: 261321111. 800 135 135
Fax: 261322447
Členství ve sdruženích
Asociace pro elektronickou komerci, z. s.

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět