Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Do oblasti působnosti společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. patří především okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. Na základě smluvních vztahů je pitná voda dodávána městům Ostrava, Hlučín, Studénka a některým dalším menším obcím. Pitnou vodou je zásobována rovněž příhraniční oblast Polska a část Olomouckého kraje. Společnost provozuje kanalizaci a čistírnu odpadních vod v Bruntále a rozvody vody Sdružení obcí Syrákov ve Zlínském kraji. Společnost provozuje na základě koncesí kanalizační síť a čistírnu odpadních vod ve Velkých Losinách, ve Vratimově a Dolní Lutyni, stejně jako kanalizační síť v Dolních Domaslavicích. Společnost dodává pitnou vodu pro 730 tisíc obyvatel prostřednictvím téměř 132 tisíc vodovodních přípojek s celkovou délkou 771 kilometrů. Provozuje také 67 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 271 169 m3 za den (ekvivalent pro 984 063 obyvatel). Investiční politika společnosti bude i v dalších letech vycházet z potřeb dalšího zkvalitňování a rozvoje podnikatelské činnosti. Je zaměřena na obnovu, modernizace a rekonstrukce vodovodních i kanalizačních sítí a na realizaci akcí, jejichž prostřednictvím budou splněny požadavky zákona jak v oblasti úpravy pitné vody, tak čištění odpadních vod.
Od vzniku akciové společnosti v r. 1992, kdy se držiteli rozhodujícího podílu akcií staly města a obce, došlo k více změnám akcionářské struktury. Od 2.12.2009 je majoritním akcionářem společnost AQUALIA CZECH S.L.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. jsou největší vodárenskou společností v Moravskoslezském kraji a dlouhodobě se řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu ČR. Hlavní výrobní činností je výroba a dodávka pitné vody spolu s odváděním a čištěním odpadních vod. Společnost hodlá nadále prohlubovat činnosti a reagovat na příležitosti k dalšímu růstu zejména formou akvizic cílových vodárenských společností.
28. října 1235/169
Mariánské Hory
709 00 Ostrava
49.8281339N, 18.2611878E
IČO: 45193665
DIČ: CZ45193665
Tel.: 596 697 234
Členství ve sdruženích
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět