České sdružení pro moderní benefity, z.s.

Asociace provozovatelů poukázkových systémů (APROPOS) je profesní samosprávné sdružení firem provozujících poukázkové systémy a služby s nimi spojené v České republice. Členy APROPOS jsou klíčoví provozovatelé služeb poukázkových kuponů působící na českém trhu. Nabídky členů APROPOS zahrnují spolu se stravenkami široké spektrum programů týkajících se volného času, rozmanitých benefitů v oblasti zdravotnictví, vzdělání a sociálních programů.
Hlavní náplní činnosti asociace je soustavné zvyšování kvality a rozvoje celého oběhu poukázkových systémů od vydavatelů přes uživatele až k finálním příjemcům – v oblasti zaměstnaneckého stravování tj. především k restauracím a potravinovým obchodům – v rámci efektivního, funkčního a strukturovaného systému, jehož podoba vyhovuje zaměstnavatelům, zaměstnancům a přímo či zprostředkovaně i dalším účastníkům. Za tímto účelem APROPOS aktivně spolupracuje s příslušnými orgány státní správy i se širokým spektrem profesních svazů a sdruženími nejen na legislativních normách upravujících fungování poukázkových systémů, ale i na samoregulačních opatřeních a pravidlech.
Jáchymova 26/2
Staré Město
110 00 Praha
50.0883972N, 14.4189408E
IČO: 68380852
Tel.: +420 221 430 111

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět