Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150
Radlice
150 00 Praha
IČO: 00001350
DIČ: Skupinove_DPH
Tel.: 224 111 111
Členství ve sdruženích
Česká bankovní asociace
ICT UNIE z.s.

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět