Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Hudcova 296/70
Medlánky
621 00 Brno
IČO: 00027162
DIČ: CZ00027162
Členství ve sdruženích
Asociace výzkumných organizací, z.s.

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět