Asociace dětské rekreace, z.s.

Na Folimance 2155/15
Vinohrady
120 00 Praha
IČO: 09174141

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět