BRK Technologies s.r.o.

Českobratrská 2864/3
Žižkov
130 00 Praha
IČO: 28375807
DIČ: CZ28375807
Tel.: 777 719 778
Členství ve sdruženích
Český plynárenský svaz

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět