Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Drnovská 507/73
Ruzyně
161 00 Praha
IČO: 00027006
DIČ: CZ00027006
Členství ve sdruženích
Asociace výzkumných organizací, z.s.

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět