Společnost průmyslu papíru a celulózy, z.s.

Novotného lávka 200/5
Staré Město
110 00 Praha 1
IČO: 00539813
Tel.: 724 239 765
Členství ve sdruženích
Asociace českého papírenského průmyslu

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět