Centrum materiálového výzkumu Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně

Purkyňova 464/118
Medlánky
612 00 Brno
IČO: 03758915
Členství ve sdruženích
Asociace výzkumných organizací, z.s.

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět