Průmysl udržel objem výroby loňského roku

Březnový výsledek průmyslové produkce udržel v podstatě stagnační výsledek a pohyboval se v lehce kladných číslech. Průmyslová produkce celkově stoupla meziročně reálně o 0,4 %, čistě zpracovatelský průmysl drobně poklesl o 0,2 %. Růstové hodnoty si ale dokázala udržet většina průmyslových odvětví. Nejvíce k březnovému výsledku přispěla výroba elektrických zařízení a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, kde byla vyšší zejména produkce uhelných elektráren. Výsledky na úroveň stagnace stáhl zejména sektor automotive. Výroba motorových vozidel (ač byla meziměsíčně na stejné úrovni) v porovnání s loňským březnem poklesla o 17 % a to zejména kvůli přetrvávajícím problémům u dodavatelů. Na tento pokles navazuje řada dalších odvětví, které se postupně dostávají do problémů, zejména u malých a středních podniků. S ohledem na rostoucí bariéry růstu v podobě růstu cen energie a nedostatku vstupů a s ohledem na vyšší srovnávací základnu z předchozího roku si průmysl po odečtení záporného příspěvku automotive dokázal ještě udržet poměrně solidní výkon. Problémy zůstávají zejména na straně nabídky, naopak hodnota zakázek zůstává kladná, byť ve slabším tempu, kdy meziročně vzrostla o 3,4 %.

Je jasné, že průmysl namísto před válkou očekávaného růstu stagnuje a stávající situace nepřispívá ani potřebnému růstu investic. Uvedené bariéry průmysl nadále brzdí a například efekt zásob postupně vyprchává a stále více firem musí přistupovat ke zdražení nebo naráží na dlouhé doby dodávek.  

V důsledku vypuknutí války na Ukrajině se řada firem musí vypořádat s novými překážkami. Podniky vázané na obchod s Ruskem nebo s Ukrajinou přišly o významné zakázky a takřka všechny firmy se potýkají s vysokými cenami energie a dalším skokovým zdražením a zpožděním dodávek, mj. z důvodu dalšího narušení dodavatelských řetězců. Vyšší ceny surovin, komodit, energie či pohonných hmot od začátku roku vzrostly o desítky procent.

Rychlé tempo zdražování ale bude pravděpodobně omezovat investiční aktivitu, ostatně právě nárůst cen materiálů či surovin a rovněž ceny energie vnímají firmy jako velmi limitující pro svůj rozvoj. Aktuální dubnový průzkum SP ČR mezi podniky již ukazuje, že kvůli inflaci plánuje více než 60 % podniků objemově omezit investice a až 40 % podniků letos navíc očekává meziroční pokles zisku. Přestože firmy chtějí investovat, udržet investiční rozpočty je pro ně stále složitější.

Další vývoj průmyslové produkce bude spojený mimo jiné s vývojem konfliktu na Ukrajině a s vývojem cen a (ne)stabilitou dodávek vstupů.  V případě ukončení války bude také záležet na mnohých neznámých, např. na konkrétní podobě poválečného uspořádání a zejména na rychlosti napravení dodavatelsko-odběratelských vztahů ve světě.

Autoři: Bohuslav Čížek, Milan Klempíř

 

kategorie Ekonomika v číslech
zpět